PROGRAM ŠTART_nástroj reálneho reštartu 

Informácie o licenčnom_frenchis PROGRAME ŠTART*TECHNIC START*IDMT®

NÁSTROJ *REÁLNEHO REŠTARTU* 

LICENČNÝ PROGRAM ŠTART ponúka hĺbkovú realizáciu *REÁLNEHO REŠTARTU*    v celom organizme človeka na úrovni centrálneho nervového systému (CNS). Ucelený koncept pre stimuláciu motoriky a psychiku ľudského tela ocenia hlavne vaši klienti. Výstup chráneného know how - je PROGRAM ŠTART, kde sa spája diagnostika, terapia a rehabilitácia fyzickým pohybom v jednom okamihu. Ľahko, rýchlo, zrozumiteľne a príjemne ľudsky. Oficiálne na trhu od 2018. 

PROGRAM ŠTART je vhodnou doplnkovou službou pre terapeutov, psychológov-psychiatrov, trénerov, mentorov. Rýchlosť a stabilné výsledky zjednodušia vašu prácu a prispejú vašej pridanej hodnote v očiach vašich klientov. 

LICENCIU PROGRAM ŠTART môžete vykonávať aj ako hlavnú činnosť.


Licencia/frenchis je učená pre fyzické aj právnické osoby. 

Fyzické osoby nie sú povinné poskytovať službu tretím osobám. Môžete ju získať pre vlastné potreby, na súkromné účely, pre rodinu. 


Stabilné výsledky a rýchle účinky nášho know how môžete získať zakúpením licenčných práv. Ponúkame overený, funkčný a ľahko aplikovateľný nástroj pre podporu funkcií tela, ktorý udržiava zdravú a stabilnú psychiku jednotlivca. 

Hlavný nástroj LICENCIE PROGRAMU ŠTART je TECHNIKA ŠTART. 


Jednoduché pravidlá a rýchlosť získania licencie PROGRAMU ŠTART pomôžu oživiť, stabilizovať alebo odštartovať vašu kariéru za veľmi krátky čas. 

Používajte efektívny nástroj, ktorý pomáha hĺbkovo, stabilne dosahovať výsledky bez potrieb meniť vierovyznanie jednotlivcov. 

K ľudskému telu pristupujeme s rešpektom a úctou.

LICENCIA - nástroj dodržiava zásady individuality a potrieb jednotlivcov v ich rozvoji a napredovaní.  

Zistite o našej ponuke viac. 

NOVINKY

Predstavujeme vám nový web pre kontakt a prístup k TECHNIKE ŠTART.

Real Restart - rýchla rehabilitácia - hudobný reštart z našej dielne.


Máte otázku? Napíšte nám.Reálny životný štýl podporovaný samotným životom.