PRINÁŠAME RIEŠENIA REÁLNEHO REŠTARTU

Informácie aj o licenčnom  PROGRAME ŠTART*TECHNIC START*IDMT®

RIEŠENIA *REÁLNEHO REŠTARTU* 

Vitajte u nás. 

GENETICKÉ VEDOMIE je nový pojem. 

REŠTART, z našej ponuky pomáha človeku získať rovnováhu centrálneho nervového systému, ktoré riadi genetické vedomie človeka. Každý ho má a človek nepotrebuje v neho veriť. Problematika je vývojové štádium, ktoré reštartom z dielne IDMT® vieme  prirodzenou cestou stimulovať až do bodu, kedy genetické vedomie človeka začne spolupracovať s CNS - centrálnym nervovým systémom a bdelým vedomím. Podvedomie je pre genetické vedomie len knižnica poznatkov a vedomostí. . Viac sa dočítate na špecializovanej web stránke www.froquent.com 

Ak potrebujete fungovať, tak ste správne. BIOSTARTE je názov projektu, ktorý zabezpečuje prístup k možnostiam, ktoré ponúkame. 

SME ALTERNATÍVA vo svete ALTERNATÍVY a VEDY súčasne. 

K dispozícii máte riešenia rýchleho a stabilného reštartu formou: 

1. FYZICKÝ REŠTART - fyzické cvičenie ( doba trvania 40 min a viac) špeciálna zostava rotačných pohybov prirodzeným prevedením ľudského tela, ktoré prekrví všetky časti ľudského tela súčasne. Uvoľní prietok miechy u človeka, čím sa spustí časovaná prirodzená remisia ľudského tela.  TECHNIC ŠTART 

2. HUDOBNÝ REŠTART - špeciálne hudobné skladby, ktoré tónmi premasírujú časti centrálneho nervového systému bez podprahových tónov a frekvencií. prevedenie klasický inštrumentál (orchester) rytmus je stabilný čím sa uvoľňuje napätie v podnetovom spracovaní u človeka a CNS začína prirodzenú remisiu tela a mysle. REAL RESTART MUSIC by FROQUENT

3. INFORMAČNÝ - OBSAHOVÝ REŠTART - Manuál activation training - špeciálny obsahový tréning, ktorý zabezpečuje trvácnosť prirodzeného sebaudržiavania. Spúšťa mentálny aj fyzický proces remisie (sebauzdravovanie), pomáha mentálnej vitalite, udržiava účinky FYZICKÉHO REŠTARTU a HUDOBNEJ MASÁŽE trvalo a bez vedľajších účinkov. MANUAL ACTIVATION TRAINING by FROQUENT (slovenský a anglický jazyk)

Všetky možnosti reštartu sú BIOLOGICKY A MECHANICKY NEUTRÁLNE pre ľudské telo, čo zabezpečuje výsledky, ktoré klient očakáva od reštartu. 

REŠTART, ktorý je prácou IDMT® stimuluje prirodzené HETERO FUNGOVANIE JEDINCA.

Absolvovať ho môžu aj LGBTI+ yz s tým, že si sami (na vlastnú zodpovednosť)  určia smerovanie mužského alebo ženského pohlavia. Táto voľba platí len pri fyzickom reštarte a hudobnom reštarte. Neplatí pri obsahovom reštarte. Pre pohlavie ONO/TO odporúčame hudobný a obsahový reštart. 

LINK pre HUDOBNÝ A OBSAHOVÝ REŠTART: www.froquent.com 

LINK PRE FYZICKˇY REŠTART: www.technicstart.com 

Príjemné študovanie informácií pre verejnosť na našich webových stránkach. 

Materká IDMT® autorká web stránka je k dispozícii na LINKU: www.idmt.sk 

POZNÁTE NAŠU PRÁCU? 

Pre vyšší záujem viete získať LICENCIU - práva na výkon služieb.


Ponuka je vhodná pre tých, ktorí majú svoju klientelu v oblasti poradenstva, koučingu, mentálneho rozvoja, rozvoja osobnosti, Pre súkromných psychológov, spoločenstvá, ktoré poskytujú pomoc v oblasti duševného zdravia pod lekárskym dohľadom a iné. 


LICENCIA JE UVÁDZANˇÁ POD NˇÁZVOM - PROGRAM ŠTART

Aktuálne je poskytovaná v SLOVENSKOM JAZYKU (vhodné aj pre Český trh)

LICENČNÝ PROGRAM ŠTART ponúka hĺbkový stimul prirodzenej remisie *REÁLNEHO REŠTARTU*  v celom organizme človeka na úrovni centrálneho nervového systému (CNS). Ucelený koncept pre stimuláciu ľudského tela ocenia hlavne vaši klienti. Výstup chráneného know how - je PROGRAM ŠTART, kde sa spája diagnostika, terapia a fyzický pohyb. Ľahko, rýchlo, zrozumiteľne a ľudsky príjemne . Oficiálne pod názvom PROGRAM ŠTART na trhu od 2018. Technika štart, metodiky sú postupne publikované a právne chránené od roku 2010. PROGRAM ŠTART je finálne spracovaný súhrn autorsky chránených metodík. 

V roku 2020 pribúda k licencii aj HUDOBNÝ REŠTART. Vhodné pre imobilných klientov. 

DOPLNOK K VAŠEJ PRÁCi alebo vaša hlavná činnosť. 

PROGRAM ŠTART je vhodnou doplnkovou službou pre terapeutov, psychológov-psychiatrov, trénerov, mentorov. Rýchlosť a stabilné výsledky zjednodušia vašu prácu a prispejú vašej pridanej hodnote v očiach vašich klientov. Výsledky má každý absolvent. 

Obsah PROGRAMU ŠTART nevyžaduje zmenu vašich metodických praktík a postupov. 

LICENCIU PROGRAM ŠTART môžete vykonávať aj ako hlavnú činnosť.


Licencia je učená pre fyzické aj právnické osoby. 

Fyzické osoby nie sú povinné poskytovať službu tretím osobám. Môžete ju získať pre vlastné potreby, na súkromné účely, pre rodinu. 


Stabilné výsledky a rýchle účinky nášho know how môžete získať zakúpením licenčných práv. Ponúkame overený, funkčný a ľahko aplikovateľný nástroj-metodika-postup pohybov pre podporu biologických mechanizmov tela, ktorý udržiava zdravú a stabilnú psychiku jednotlivca. 

Hlavný nástroj LICENCIE PROGRAMU ŠTART je TECHNIKA ŠTART FYZICKÝ REŠTART


NOVINKY

Predstavujeme vám nový web pre kontakt s autorkou a prístup k TECHNIKE ŠTART.


Máte otázku? Napíšte nám.Reálny životný štýl podporovaný samotným životom.