Cenník LICENCIE SK*CZ

LICENCIA SA pravidelne predlžuje každých 14 mesiacov povinnou automatickou prolongáciou.

AUTOMATICKÁ PROLONGÁCIA LICENCIE sa udeľuje po 14 mesiacoch na ďalších 14 mesiacov

PROGRAM ŠTART _ ŽENY

Možnosť získať licenciu podľa pohlavia. Vhodné pre pohlavie ŽENA. 

Prvá cena licencie je AKTIVAČNÁ. A je určená pre prvých 14 mesiacov.

6000€

PROGRAM ŠTART _ MUŽI 

Možnosť získať licenciu podľa pohlavia. Vhodné pre pohlavie MUŽI.

Prvá cena licencie je AKTIVAČNÁ. A je určená pre prvých 14 mesiacov. 

6000€

PROGRAM ŠTART _ KOMPLET ŽENY a MUŽI

Cena komplet licencie pre obe pohlavia. 

Prvá cena licencie je AKTIVAČNÁ. A je určená pre prvých 14 mesiacov. 

12000€

PROLONGÁCIA

PROLONGÁCIA

AUTOMATICKÁ PROLONGÁCIA _ Licencia ŽENY 

Predĺženie licencie na ďalších nasledujúcich 14 mesiacov. 

1200€

AUTOMATICKÁ PROLONGÁCIA _ Licencia MUŽI

Predĺženie licencie na ďalších nasledujúcich 14 mesiacov. 

1200€

AUTOMATICKÁ PROLONGÁCIA _ Licencia komplet ŽENY a MUŽI

Predĺženie licencie na ďalších nasledujúcich 14 mesiacov. 

2400€

Povinné LICENČNÉ ŠKOLENIE - JEDNORÁZOVÉ

5 dní intenzívneho tréningu, ktorý potrebujete pre profesionálnu samostatnú prax. 

Vrátane stravy, školiacich potrieb a iné. 

1500€

Ceny sú konečné a bez ďalších skrytých poplatkov. Dodávame v Slovenskom jazyku. Pre iný jazyk, krajinu nás kontaktujte. KONTAKTNÁVRATNOSŤ INVESTÍCIE:


Prvá investícia, ktorej návratnosť predstavuje veľmi rýchlu a efektívnu finančnú návratnosť pridáva na vašej pridanej hodnote. Výhodou je už vaše existujúce zázemie klientov, ktorým môžete ponúknuť kvalitnú *novú* službu a reálny reštart fyzického aj mentálneho tela , kde je súčasťou aj prekrvenie CNS - centrálnej nervovej sústavy. 

Počítajme spolu. Našim klientom odporúčame absolvovať TECHNIKU ŠTART min 3x . 

Jedna TECHNIKA ŠTART© je na trhu stanovená v hodnote 200,- euro.

KOĽKO KLIENTOV VIETE V OBDOBÍ 3 MESIACOV ZAČVIŤ 3x v jeden deň? 

20? 20x3 = 60 60x 200 = ? 


V prípade automatickej prolongácie je vaša práca s klientom vypočítaná na 12 techník. 

Investícia do licencie PROGRAM ŠTART© je výhodná, aj ako možnosť osobnej realizácie alebo vybudovania si osobnej profesnosti.

Pomáhať a rozvíjať potenciál vašich klientov je pri PROGRAME ŠTART© realitou.