Cenník LICENCIE SK*CZ

LICENCIA SA UDEĽUJE NA 14 MESIACOV

AUTOMATICKÁ PROLONGÁCIA LICENCIE sa udeľuje po 14 mesiacoch na ďalších 14 mesiacov

PROGRAM ŠTART _ ŽENY

Možnosť získať licenciu podľa pohlavia. Vhodné pre pohlavie ŽENA. 

Prvá cena licencie je AKTIVAČNÁ. A je určená pre prvých 14 mesiacov.

7200€

PROGRAM ŠTART _ MUŽI 

Možnosť získať licenciu podľa pohlavia. Vhodné pre pohlavie MUŽI.

Prvá cena licencie je AKTIVAČNÁ. A je určená pre prvých 14 mesiacov. 

7200€

PROGRAM ŠTART _ KOMPLET ŽENY a MUŽI

Cena komplet licencie pre obe pohlavia. 

Prvá cena licencie je AKTIVAČNÁ. A je určená pre prvých 14 mesiacov. 

14400€

PROLONGÁCIA

PROLONGÁCIA

AUTOMATICKÁ PROLONGÁCIA _ Licencia ŽENY 

Predĺženie licencie na ďalších nasledujúcich 14 mesiacov. 

1200€

AUTOMATICKÁ PROLONGÁCIA _ Licencia MUŽI

Predĺženie licencie na ďalších nasledujúcich 14 mesiacov. 

1200€

AUTOMATICKÁ PROLONGÁCIA _ Licencia komplet ŽENY a MUŽI

Predĺženie licencie na ďalších nasledujúcich 14 mesiacov. 

2400€

Povinné LICENČNÉ ŠKOLENIE - JEDNORÁZOVÉ

5 dní intenzívneho tréningu, ktorý potrebujete pre profesionálnu samostatnú prax. 

Vrátane stravy, školiacich potrieb a iné. 

(Ubytovanie zabezpečujeme len pri kolektívnom školení.)

1500€

Ceny sú konečné a bez ďalších skrytých poplatkov. Dodávame v Slovenskom jazyku. Pre iný jazyk, krajinu nás kontaktujte. KONTAKTNÁVRATNOSŤ INVESTÍCIE:


Licenční partneri dosahujú výsledky a úspech s každým klientom.

PROGRAM ŠTART© s povinným LICENČNÝM ŠKOLENÍM PROGRAMU ŠTART© predstavuje v stanovenej cene investíciu od 8.700,- EUR do 15.900,- EUR, podľa zvoleného programu. 

Prvá investícia, ktorej návratnosť predstavuje veľmi rýchlu a efektívnu finančnú návratnosť pridáva na vašej pridanej hodnote. Výhodou je už vaše existujúce zázemie klientov, ktorým môžete ponúknuť kvalitnú *novú* službu a reálny reštart CNS - centrálnej nervovej sústavy. 

Počítajme spolu. Našim klientom odporúčame absolvovať TECHNIKU ŠTART min 3x . 

V prípade, že klient rieši konkrétny deficit, zdravotný problém, smer rozvoja, špecifickú zručnosť (športovci) odporúčame absolvovať techniku štart viac ako 12x a viac. 

Jedna TECHNIKA ŠTART© je na trhu stanovená v hodnote 200,- euro. 80 x Technika štart predstavuje vašu prvú investíciu. V priemere hovoríme o 27 klientoch, ktorí absolvujú techniku 3x. 


V prípade automatickej prolongácie je vaša práca s klientom vypočítaná na 12 techník. 

Investícia do licencie PROGRAM ŠTART© je výhodná, aj ako možnosť osobnej realizácie alebo vybudovania si osobnej profesnosti.

Pomáhať a rozvíjať potenciál vašich klientov je pri PROGRAME ŠTART© realitou.