Franchising na postup fyzického reštartu  + Licencia na výkon služby PROGRAM ŠTART 

ŽIADOSŤ o udelenie LICENCIE a DOTAZNÍK je určený len pre vážny záujem. ČO JE POTREBNÉ SPĹŇAŤ: 

1. Poznáte našu prácu a obsah 

2. Máte už reálnu skúsenosť s TECHNIC ŚTART ( minimálne 9x zacvičená)

3. Ste majiteľom MANUÁL ACTIVATION TRAINING 

V opačnom prípade je vaša žiadosť odmietnutá a vyhradzujeme si právo vám neodpovedať. 

 


ŽIADOSŤ A DOTAZNÍK požiadajte TU:

Osobné údaje spracovávame podľa GDPR. 

ŽIADOSŤ O DOTAZN´ÍK


Požiadajte o dotazník, čím sa Vaša žiadosť O LICENCIU začne uplatňovať v danom procese, ďakujeme.  

Žiadosť o dotazník nie je záväzná a jej schválenie podmienené vyplneným dotazníka, ktorý Vám po prijatej žiadosti zašleme. Následne je dotazník vyhodnotený a Vaša žiadosť o LICENCIU je schválená alebo neschválená. May do 30 dní. 

TECHNIKA ŠTART© je  fyzicko_pohybová zostava cvikov, ktorá je súčasťou licenčného PROGRAMU ŠTART_IDMT® 

IDMT® Všetky práva vyhradené.


Licenčný PROGRAM ŠTART© je oficiálne na trh uvedený v roku 2018 ako ucelený koncept obnovy *reštartu*  celého organizmu.  

Technika štart a jej objav konceptu know how sa dátuje na rok 2006/2010. IDMT®


LICENCIA *PROGRAM ŠTART* IDMT® - Názov pre skryptá. 

Názov LICENCIE predstavuje balík metodík a terapií. Vrátane TECHNIC START, ktorá je hlavnou metodikou v programe. Program znázorňuje postup, ktorým licenčný partner dosiahne reálne výsledky u svojich klientov. Licencia nie je o programovaní alebo o preprogramovávaní mysle jedinca. V našej práci tento zastaralý smer vzdelávania neposkytujeme. PROGRAM ŠTART je názov pre skryptá, ktoré sú podkladom pre získanie licencie a výkon . Pozrite OBSAH LICENCIE