LICENČNÍ PARTNERI

LICENČNÍ PARTNERI S PLATNOU LICENCIOU. 

Sú vyškolení a licenčne certifikovaní v súlade s podmienkami udelenia licencie. Výkon služieb poskytujú zodpovedne, trpezlivo a ústretovo. Zaznamenávame pozitívne referencie priamo od ich klientov. Majú naše odporúčanie. Neváhajte ich kontaktovať.  

Daniela Holičová

ŠAMORÍN - Hviezdoslavov


LICENCIA je pozastavená

Katarína Václavíková 

MARTIN - Vrútky

”Prax od roku 2018. Techniku poskytuje dospelým a mládeži.“

Certifikát o bio mechanizmoch a funkciách genetiky - školenie k licencii - vyššia úroveň 2022.

Web: www.startbrain.pro

Rýchly kontakt: 

LICENCIA JE PLATNÁ do 17.7.2023 

Gabriela Klobušiaková

TRNAVA

"Prax od roku 2018. Pracuje s dospelými a aj s deťmi od 5 rokov pod dohľadom rodičov." 

Certifikát o bio mechanizmoch a funkciách genetiky - školenie k licencii - vyššia úroveň 2022.

Web: www.gabrielastart.sk

Rýchly kontakt: +421 911 816 468 

LICENCIA JE PLATNÁ do 17.7.2023 

CNS miluje realitu, pravdu, slobodu a rozvoj...


Odobraté licencie

V prípade porušenia alebo inak nedodržania licenčných podmienok sú licencie podľa zmluvy odňaté, ukončené (vypovedané) majiteľom práv. V takomto prípade je potrebné odovzdať materiály pre výkon Licenčného PROGRAMU ŠTART, čím sa zakazuje vypovedanému partnerovi okamžité poskytovanie know how PROGRAMU ŠTART tretím osobám. Majiteľ práv, podľa licenčnej zmluvy, smie uvádzať meno ex licenčného partnera v zozname odňatých licencií. 

Dôvody vypovedania, odňatia licencie si pozrite TU.

MUDr. Ivana Kováčová /psychiater - súkromná prax/

BRATISLAVA - Rača

”Pracovala s pacientmi, pôsobila aj ako ambasádorka, iicencia odňatá k 1.7.2019 za hrubé porušenie licenčnej zmluvy."

LICENCIA JE NEPLATNÁ od 1.7.2019 

Ladislav Veselský

BRATISLAVA

”Partner neaktívny. Licencia vypovedaná z dôvodu neúhrady povinnej prolongácie. Práva na výkon licencie má zakázané.“

LICENCIA JE NEPLATNÁ od  3.3.2020