Frenchisa - Licencia PROGRAM ŠTART 

ŽIADOSŤ o udelenie LICENCIE a DOTAZNÍK nájdete nižšie. 

 


ŽIADOSŤ A DOTAZNÍK STIAHNETE TU:

Osobné údaje spracovávame podľa GDPR. 

(čoskoro dolpníme)


Vašu vyplnenú, podpísanú žiadosť a dotazník (pdf sken) môžete zaslať aj prostredníctvom formulára. 

Predstavujeme vám unikátny a autorsky chránený, licenčne získateľný koncept obnovy, rekonvalescencie a STIMULU centrálnej nervovej sústavy (CNS), biologických a psychických procesov fyzického organizmu uvedený pod názvom PROGRAM ŠTART©.

NÁSTROJ "reálneho reštartu CNS" je v LICENCII PROGRAMU ŠTART nazvaný ako TECHNIKA ŠTART. 

TECHNIKA ŠTART© je metodika, špeciálne skoncipovaná, právami chránená fyzicko_pohybová zostava cvikov, ktorá je súčasťou licenčného PROGRAMU ŠTART_IDMT® 

IDMT® Všetky práva vyhradené.


Licenčný PROGRAM ŠTART© je oficiálne na trh uvedený v roku 2018 ako ucelený koncept obnovy *reštartu*  celého organizmu.  

Technika štart a jej objav konceptu know how sa dátuje na rok 2006/2010. IDMT®


LICENCIA *PROGRAM ŠTART* IDMT® - Názov pre skryptá. 

Názov LICENCIE predstavuje balík metodík a terapií. Vrátane TECHNIC START, ktorá je hlavnou metodikou v programe. Program znázorňuje postup, ktorým licenčný partner dosiahne reálne výsledky u svojich klientov. Licencia nie je o programovaní alebo o preprogramovávaní mysle jedinca. V našej práci tento zastaralý smer vzdelávania neposkytujeme. PROGRAM ŠTART je názov pre skryptá, ktoré sú podkladom pre získanie licencie. Pozrite OBSAH LICENCIE