OBSAH LICENCIE

PROGRAM ŠTART 

CERTIFIKÁT AKTIVAČKA ŠTART DANCE   *NOVINKA od septembra 2020*

Od 21 rokov. Licenciu získate po absolvovaní päťdňového povinného licenčného školenia. 

21 +

OBSAH FRENCHISE PROGRAM ŠTART

PROGRAM ŠTART 

Ucelený metodologický koncept licencie obsahuje: 

LICENČNÉ SKRYPTÁ               3 KS

Licenčné pomôcky                  5 KS

Program štúdiá                        2 KS

Evidencia klient                        1 KS   

Propagačné pomôcky             5 KS

LICENČNÝ CERTIFIKÁT           1 KS

(dodávané v baleniach, jednotlivo a formou publikácii)       

Licenčný partner smie používať, pracovať a poskytovať tretím osobám obsah licencie ako výkon služby. 

Licencia neobsahuje: 

Povinné licenčné školenie 

Miesto výkonu - priestor, web, sociálne siete


Aké poznatky (know how - cloud) získate ako LICENČNÝ PARTNER

Získate vedomosti o funkciách CNS - centrálneho nervového systému. Ako funguje a čo riadi. 

Získate vedomosti o psychologických prejavoch jednotlivých častí CNS - centrálnej nervovej sústavy (know how licencie). Ako sa človek správa a koná ak jednotlivá časť CNS nefunguje alebo zaostáva. 

Získate vedomosti o genetickej psychológii (know how licencie). Diagnostika, analýza. 

Získate vedomosti o procesoch rehabilitácie CNS (know how cloud). Ako a kedy sa prejavuje rekonvalescencia CNS.  

Získate vedomosti o správaní a prežívaní jednotlivcov pri procesoch vývoja a rozvoja počas rehabilitácie a procesov reštartu CNS (know how cloud).

Obsahom LICENCIE je aj TECHNIKA ŠTART. Ako funguje? 

TECHNIKA ŠTART je nástroj_aktivátor prebudenia CNS - centrálnej nervovej sústavy. Ak chceme oživiť_reštartovať systém tela, musíme mať na neho nástroj. Technika je nástroj. Nástroj_postup, ktorý pracuje s fyzickým telom človeka. Samotné telo človeka sa stáva súčasťou nástroja. Nemusíme už prebúdzať obsah psychiky a mysle jedinca, aby sme prebudili CNS - centrálny nervový systém. Stačí, ak prostredníctvom tela spustíme prebudenie CNS. To spraví 85% práce za nás. CNS pozná našu myseľ detailne. Vie ako potrebujeme žiť, fungovať. Naštartujeme ho. Prečítajte si o viac o technike TU a TU a TU

Ako zlepšíte život vašim klientom alebo pacientom

Pravdivým a realistickým prístupom v oblasti poskytovania informácií v procesoch mentoringu, koučingu, poradenstva, terapie. Informácie, ktoré získa váš klient nezastavujú jeho rozvoj.  

Ako licenčný partner získate poznatky know how cloud licencie. Viete efektívne, ľahko vysvetliť ako psychológia CNS funguje, kedy zlyháva ako sa prejavuje, a ako vplýva na správanie, konanie človeka. Vaša zručnosť sa prejaví v zdravej empatii, porozumení, ktorá vás nevyčerpá. Profesionálne poskytujete služby a vaša charizma motivuje aj vášho klienta. 

Vašim klientom alebo pacientom viete ľahko a dostupne ponúkať riešenia na fyzickej úrovni. Poznatky, ktoré ste získali pretavujete do reálnej podoby a váš klient rozvoj potenciálu, s vašou pomocou, zažíva reálne a pravdivo. Vďaka vám, váš klient zažíva reálny fyzický a mentálny reštart CNS, ktorý dokáže s vašou pomocou a správnym smerovaním pozorovať na vlastnom tele. 

Vaša pomoc je rozvojová. Každým klientom, praxou sa vzdelávate a posúvate. Vaša jedinečnosť dodáva vášmu klientovi stabilné istoty a tak zabezpečuje jeho napredovanie, rekonvalescenciu a klientov rozvoj osobnosti. 

Život vašich klientov zlepšujete postupným odovzdávaním poznatkov, ktoré získavate z vlastnej praxe. 

A ako zlepšíte seba? Vy sa stávate súčasťou a reálnym svedkom zmien vášho klienta, ktoré vás dokážu naplniť správnym pocitom z dobre vykonanej práce. Získavate stabilné zázemie a istoty vo vlastné zručnosti, ktoré postupne získavajú pozornosť aj vo vašom okolí. Tým získate dostatok energie, vitality, komunikačných zručností a neustáleho rozvoja vášho potenciálu. Zlepšujete svoje danosti a stávate sa zdrojom inšpirácií aj v oblasti kreatívnych aktivít. 

Žijete zdravý a pre život potrebný životný štýl, ktorý sa nedá skopírovať inými.