OBSAH LICENCIE

PROGRAM ŠTART 

Od 21 rokov. Licenciu získate po absolvovaní päťdňového povinného licenčného školenia. 

21 +

OBSAH PROGRAM ŠTART

PROGRAM ŠTART 

Ucelený metodologický koncept licencie obsahuje všetko tak, aby st epo školení vedeli okamžite začať pracovať. 


Potrebujete už iba miestnosť na cvičenie, Váš vlastný web, kde dáte vedieť svojim klientom o Vašej novej šlužbe. 

LICENČNÉ SKRYPTÁ               3 KS

Licenčné pomôcky                  5 KS

Program štúdiá                        2 KS

Evidencia klient                        1 KS   

Propagačné pomôcky             5 KS

LICENČNÝ CERTIFIKÁT           1 KS

(dodávané v baleniach, jednotlivo a formou publikácii)       

Licenčný partner smie používať, pracovať a poskytovať tretím osobám obsah licencie ako výkon služby. 

Licencia neobsahuje: 

Povinné licenčné školenie 

Miesto výkonu - priestor, web, sociálne siete