Podmienky získania licencie

Zistite ako získať licenciu PROGRAM ŠTART_ IDMT®


  • Podmienkou získania licencie je minimálna osobná prax s TECHNIKOU ŠTART©. 
  • Ak ste absolvovali TECHNIKU ŠTART© a máte minimálne skúsenosti s jej účinkami, môžete požiadať o LICENCIU.
  • Na splnenie získania LICENCIE je potrebné vyplniť žiadosť a čestné prehlásenie/dotazník o absolvovaní.


Po odoslaní žiadosti bude do 30 dní vaša žiadosť prijatá-/schválená alebo odmietnutá. 

Licenciu poskytujeme zodpovedne, čestne a po osobnej konzultácii. 

Oprávnenie schváliť žiadosť získať licenciu má výlučne iba majiteľ práv IDMT® p. Ildikó Csӧlle 

Po schválení žiadosti získavate, ako potencionálny licenčný partner, inštrukcie o postupe získania licencie PROGRAM ŠTART. Počas procesu komunikujete s majiteľom práv IDMT®. 


Licenciu PROGRAM SŤART je možné získať až po povinnom licenčnom školení, ktorým sa potencionálny budúci licenčný partner riadne vyškolí pre samostatnú činnosť/prax. 

Výsledkom je LICENČNÁ (a frenchis) ZMLUVA medzi majiteľom práv a LICENČNÝM PARTNEROM, ďalej CERTIFIKÁT o úspešnom absolvovaní licenčného školenia, oficiálne odovzdanie skrýpt a zverejnenie nového partnera, ktorý smie oficiálne poskytovať služby a TECHNIKU ŠTART.